Rekreačné zariadenie Modlatín

Horná Maríková - Modlatín, Považská Bystrica