ASTECH I s. r. o. - bytové doplnky

Štúrova 5, Považská Bystrica