EMER mark s.r.o.

Rozkvet 2032/65, Považská Bystrica