CK Katka Tours

Hviezdoslavova 20 (OD Jednota), Nové Mesto nad Váhom

CK Katka Tours, Detva

Námestie mieru 9, Detva